หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจาน - หมู่ที ๖ บ้านทุ่งดินแดง (ลบ.ถ.๑๒๔-๐๐๗) ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๑+๕๓๐ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๓๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๙๔ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบบดทับแน่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายสมจิตร กุลเสือ - บ้านนายมานพ จิ๋วสุข (ลบ.ถ. 124-013) หมู่ที่ 4 บ้านหัวลำ ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตรปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบบดทับแน่น รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร/ซีซี ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ และนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลหัวลำประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ [ 24 พ.ย. 2566 ]โครงการปรับปรุงสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ กว้าง ๗๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร [ 20 พ.ย. 2566 ]โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยร่วมพัฒนา (ลบ.ถ.๑๒๔-๐๐๗) ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๑+๕๓๐ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๓๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๙๔ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบบดทับแน่น [ 20 พ.ย. 2566 ]โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวลำ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยขนาดความกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๑.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด [ 20 พ.ย. 2566 ]โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกสายบ้านนายลพ สุวรรณราช - สามแยกเขาวงค์ (ลบ.ถ. ๑๒๔-๐๐๙) ช่วง กม.ที่ ๐+๑๒๗ - ๐+๙๐๐ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๗๓ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๓ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๓ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบบดทับแน่น [ 20 พ.ย. 2566 ]โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกสายบ้านนางทิพย์ พิมพ์ทอง - บ้านนายสุนันท์ อาจภักดี (ลบ.ถ. ๑๒๔-๐๑๗) ช่วง กม.ที่ ๒+ ๒๒๐ - ๓+๒๐๐ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบบดทับแน่น [ 20 พ.ย. 2566 ]โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำบ้านหนองจานโดยทำการติดตั้งการ์ดเรลเพิ่มท่อระบายน้ำและอาคารระบายน้ำ ติดตั้งบานฝาท่อรับน้ำทางเดียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมเครื่องยกพวงมาลัย ขนาด ๑,๐๐๐ กก.วางหินเรียงยาแนวบริเวณขอบสระและเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.กำหนด [ 20 พ.ย. 2566 ]โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกสายซอยโรงสี (ลบ.ถ.๑๒๔-๐๒๔) ช่วง กม.ที่ ๐+๑๙๐ - ๐+๘๙๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบบดทับแน่น [ 20 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38