หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน [ 16 ก.ย. 2564 ]จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๑ คัน [ 16 ก.ย. 2564 ]โครงการพัฒนาระน้ำประปาเพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๗ บ้านหัวลำสุด ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่ายจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3