หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร/ซีซี ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ และนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลหัวลำประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (สี-ขาวดำ) จำนวน ๒ เครื่อง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง - ตำบลซับจำปา หมู่ที่ 2 บ้านหนองแก ตำบลหัวลำ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,368 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 11,840 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง - ตำบลซับจำปา หมู่ที่ 2 บ้านหนองแก ตำบลหัวลำ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,368 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 11,840 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง - ตำบลซับจำปา หมู่ที่ 2 บ้านหนองแก ตำบลหัวลำ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,368 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 11,840 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (สี-ขาวดำ) จำนวน ๒ เครื่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ [ 28 ต.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16