หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน [ 2 มิ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยมีสุข หมู่ที่ 4 บ้านหัวลำ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,920 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบบดทับแน่น ตามแบบ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตรซีซี ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ และนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลหัวลำประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (สี-ขาวดำ) จำนวน ๒ เครื่อง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีีตเสริมเหล็ก สายซอยร่วมพัฒนา รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ลบ.ถ.124-007) ช่วง กม.ที่ 1+ 950 - 2 + 622 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งดินแดง ตำบลหัวลำ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 672 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,360 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี [ 22 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยมีสุข หมู่ที่ 4 บ้านหัวลำ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,920 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบบดทับแน่น ตามแบบ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการย้ายประปาหอถังสูง (แบบถังแชมเปญ) ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. สูง ๑๑ เมตร (ย้ายจากหมู่ที่ ๗ มาตั้งใหม่ที่ อบต.หัวลำ) หมู่ที่ ๔ บ้านหัวลำ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28