หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม การจัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระน้ำประปาเพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อหินคลุก ซ่อมแซมถนนบริเวณที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๘ ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน UHT รสจืด ขนาด ๒๐๐ มล. ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ และนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหัวลำ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ คู่มือและอื่นๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (สี-ขาวดำ) จำนวน ๒ เครื่อง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2564 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5