หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างติดตั้งรั้วกันตก จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านหัวลำสุด ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จุดที่ ๑ บริเวณทางเข้าไร่นางสาวนันทนา ตะปูทอง ความยาว ๑๒.๒๕ เมตร จุดที่ ๒ บริเวณสามแยกทางเข้าวัดถ้ำโบสถ์ ความยาว ๑๒.๒๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อปั้มบาดาล ขนาด ๑.๕ HP (submersible pumps) จำนวน ๑ ชุด เพื่อซ่อมแซมประปา หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านเขาวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อต้นทองอุไร จำนวน ๒๐๐ ต้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเส้นหัวลำ-หนองจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑,๓,๕,๖,๗,๔ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒,๔,๕,๘ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 เม.ย. 2562 ]

  (1)