หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลหัวลำ [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)