หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อ กระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนที่ได้ดำเนินการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้าอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ ให้เป็นหน่วยงานมีคุณธรรม ฯ [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครูและลูกจ้างประจำ [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
บันทึกข้อความ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ อบต.เรื่องมาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2      3