หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
บันทึกข้อความ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ อบต.เรื่องมาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศอบต.หัวลำ เรื่อง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศอบต.หัวลำ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศอบต.หัวลำ เรื่อง นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมฯ ปี2562 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศอบต.หัวลำ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานในสังกัด ประจำปี 2562 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศอบต.หัวลำ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศอบต.หัวลำ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)     2