หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานจ้างภารกิจ [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศอบต.หัวลำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พงศ. 2561-2565) เพิ่เมิตม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ อบต.หัวลำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- พ.ศ.2565 เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศอบต.หัวลำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศอบต.หัวลำ เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาอบต.หัวลำ [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศอบต.หัวลำ เรื่องการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศอบต.หัวลำ บันทึกข้อความอนุมัติแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2      3      4      5