หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
ขัอบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2551 [ 5 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2551 [ 5 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
ข้อบัญญัติตลาด 2551 [ 5 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
ข้อบัญญัติการบริหารกิจการประปา 2547 [ 5 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 2551 [ 5 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2549 [ 5 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
ข้อบัญญัติการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2551 [ 5 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
ข้อบัญญัติการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นกรพนัน2551 [ 5 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)  
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player