หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
 
การติดต่อคมนาคมระหว่างอำเภอและจังหวัด ส่วนใหญ่ใช้ ทางรถยนต์เป็นสำคัญ โดยใช้เส้นทางที่สำคัญ ได้แก่
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2243 (สายบัวชุม - ปากช่อง) ผ่านตำบล นอกจากนั้นยังมีเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบลและหมู่บ้าน ดังนี้
  ถนนลาดยาง 7 สาย
  ถนนคอนกรีต 8 สาย
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำน้ำ , ลำห้วย 6 สาย
  บึง , หนอง 5 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ฝาย 7 แห่ง
  บ่อน้ำตื้น 148 แห่ง
  บ่อโยก 36 แห่ง
 
 
 
 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง โล่งเตียน มีเทือกเขาเป็นแนวเขตทางทิศตะวันออก อุดมไปด้วย พันธุ์ไม้นานาชนิด และเป็นแหล่งกำเนิดของลำน้ำใช้ในการเกษตร ระดับความสูงของพื้นที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เหมาะสมในการทำเกษตรกรรม สภาพดินปนลูกรังเป็นส่วนใหญ่ทำให้ยากต่อการเก็บกักน้ำ การคมนาคมมีถนนหลวงสายท่าหลวง - ด่านขุนทด และ สายบัวชุม – ปากช่อง เป็นถนนสายหลักในการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลการเกษตรจากภาคกลางไปสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังมีถ้ำธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมสินค้า OTOP กลุ่มทองพับ ทองม้วน เหมาะอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอ และจังหวัดต่อไป
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player