หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
              ชาวบ้านในตำบลหัวลำ มีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย อยู่ด้วยกันแบบเครือญาติ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล
 
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่
  โรงเรียนบ้านหัวลำ
  โรงเรียนบ้านทรัพย์ราษฎรบำรุง
  โรงเรียนบ้านหนองจาน
  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่
  โรงเรียนบ้านหัวลำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ได้แก่
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ
 
 
วัด 8 แห่ง ได้แก่
  วัดซับยาง
  วัดใหม่ทรัพย์ราษฎรบำรุง
  วัดซับน้อย
  วัดหัวลำ
  วัดหนองจาน
  วัดทุ่งดินแดง
  วัดถ้ำโบสถ์
  วัดเขาใหญ่
 
 
 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหัวลำ 1 แห่ง
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน    8       แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%
 
 
  หน่วยบริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง
  อาสาสมัครสายตรวจชุมชนประจำตำบล (ตชต) จำนวน 36 นาย
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) จำนวน 93 นาย
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player