หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายภีระพัฒณ์ กลิ่นจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ
โทร : 086-5498165
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวกมัยธร ปิ่นประดับ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-1322299
นายเอกพันธุ์ พันธุนนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-1124823
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวสลวยเกศ สว่างแสง
ผู้อำนวนการกองการศึกษาฯ
โทร : 084-3386155