หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
 
       
 
       
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนและวางท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา
    พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและภาคการเกษตร
 
 
 
       
 
       
    ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อยกระดับรายได้
    ส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตรปลอดสารพิษ
 
 
 
       
 
       
    การพัฒนาชีวิตและจัดสวัสดิการสังคม
    การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
    การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player