หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
 
มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 1,577 ครัวเรือน
ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 61 ครัวเรือน
 
 
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 10 แห่ง
หอกระจายเสียง จำนวน 11 แห่ง
 
 
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 20 แห่ง
ถังเก็บน้ำ จำนวน 50 แห่ง
 
 
ร้านค้า จำนวน 95 แห่ง
ตลาดนัด จำนวน 2 แห่ง
ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 7 กลุ่ม
พิทักษ์ป่าและป้องกันอัคคีภัย จำนวน 3 กลุ่ม
กลุ่มฌาปณกิจ จำนวน 1 กลุ่ม
กลุ่มเกษตรประจำตำบล จำนวน 1 กลุ่ม
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player